Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçek adına 14 Kasım 2013 Perşembe günü belediyenin konferans salonundan yapılan sivil toplum örgütleriyle toplantıda:

Belediyece derneklere;

* Ankara’da yapılacak eğlence v.s. gibi etkinlikler için Atatürk Spor Salonunun tahsis edileceğini ayrıca düşünülen sanatçılarda da kendilerinin yardımcı olacaklarını,

* Şayet köyümüzde yapacaksak bu etkinlikleri, tır tahsis edeceğini (bu tır aynı zamanda sahne oluyor.) seslendirme, aydınlatma ve yine düşünülen sanatçılarda da yardımcı olacaklarının sözünü vermişlerdir.

Bilgilerinize arz olunur.