KÖYÜMÜZ
 

KÖYÜMÜZÜN TARİHİ YAPILARI

KÖY CAMİSİ:

Dış duvarları orijinalliğini korumakta olup, içi tamamen yenilenmiştir. 11.52 m. x 9.50 m. boyutunda ve 4.66 m. yüksekliktedir. Caminin bulunduğu yerde rakım 1217 m. Konum 40° 40’ 80’’ K-33° 10’ 36’’ D'dir. Caminin yapım tarihi 1182 olarak belirtilmiştir. Tek şerefeli olan minaresi eskisinin yerine 1954 yılında tuğladan yapılmıştır. Pabuçluk cami ana yapısına bitişik ve taştır. Çinko külahlığı ve âlemi vardır. Caminin kitabesine rastlanılmamış, cümle kapısı girişi üstünde sıva altında kaldığı söylenmiştir. Cami büyük bir avlu içinde bulunmaktadır. Kubbeli küçük bir şadırvanı vardır. Bahçesinde antik dönem mimari parçalar gelişigüzel yerleştirilmiştir. Taş olan caminin batı yönünde giriş kapısı ve bir dikdörtgen penceresi, güney yönünde alt sırada üç üst sırada üç dikdörtgen pencere, doğu yönünde dikdörtgen şekilli alt sırada ikide üstünde pencere vardır. Kuzey yönüne caminin orijinal mimarisini bozacak şekilde ekleme yapılmıştır. Çatısı ahşap üstü kiremit örtülüdür. Girişte yapım tarihi olarak 1182 yazılıdır. Mihrap mermer, minber ve kürsü motifli ahşaptır. Tavan kare işlemeli ahşapla kaplıdır. Pencerelerin alt hizasına kadar çepeçevre seramik kaplıdır. Kadınlar mahfili ana girişin sağında ve solunda L şeklinde yapılmıştır. Bir taraf 7 diğer taraf 10 direk üzerine yarım balkon şeklinde oturtulmuştur. Ahşap olup, ahşap korkulukları vardır. Duvarlar sade yuvarlak levhalar ile süslenmiştir.

ULUKLU PINAR:

Köyün karşısında, Devrez çayının öte yakasında hemen köprüyü geçer geçmez Oluklu Pınar adı verilen pınar yer alır. Pınarın karşısında ve çaya yakın kısımda açık mescit alanı, pınarın ayağının bitiminde 1976'larda çamaşırhane olarak yapılan bakımsız ve kullanılmayan yapı vardır. Eskiden köyün ,içme suyu ihtiyacını karşılayan Oluklu Pınar'ın üç adet kurnası olup şimdilerde sadece bir tanesi çok azda olsa akmaktadır. Pınar duvarları üzerinde eski Türkçe yazılı taş parçaları ve Roma veya Bizans dönemlerinden kalması muhtemel işlemeli taşlar yanında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait şekilli ve yazılı taşlarda vardır. Pınar duvarları eski taşların toplanarak yapıldığı karma görünümdedir. Özellikle süslü taşlar çevrede kalıntıların olduğunun göstergesidir. Ayrıca köyün içinde sütunlar çıkarılmış köylüler tarafından muhtelif amaçlarla kullanılmaktadır. Araştırmalarım sırasında mermer küçük sütun başlıklarına rastlanmıştır.

KÖPRÜ:

Yapım tarihi belli olmayan ahşap köprü taş pabuçlar üzerine yapılmıştır. Üç adet taş pabuç yerinde bırakılarak 70 li yıllarda ahşap kısım yıkılarak betonarme yapılmıştır. Eski kısmın yapım tarihi hakkında bilgi edinilememiştir. Kilit taşının bulunması ile yapım tarihi belirlenmiş olacaktır.