KÖYÜMÜZ
 

KÖYÜMÜZDE KULLANILAN YÖRESEL SÖZCÜKLER

Abari: Şaşırmak

Ağdırmak:
Ağır basmak

Alma: Elma

Al göynek: Kırmızı gömlek

Amel: İshal

Babal: Vebal

Basdak: Merdiven

Bayır: Yokuş

Bimafir: Bir müddet

Böcü: Böcek

Böez: Bu kez

Buymak: Üşümek

Büsgüüt: Büsküvi

Bızaa: Buzağı

Bıldır: Geçen sene

Biguruk: Azıcık

Bunculayın: Bunun gibi

Cırcır: Fermuar

Cıngan: Çingene

Cara: Siğara

Canavar: Kurt

Coluk: Hindi

Çarşu: Çarşı

Çon: Kalça

Cere: güç, kuvvet

Çöğdürmek: Çiş yapmak

Çiylemek: Hamlamak

Cırpidek: Birden bire

Cümcük: Çimdik

Çördük: Yabani armut

Çekiş etmek: Kavga etmek

Dağlamak: Yakmak

Dekmük: Tekme

Demin: Biraz önce

Desdi: Testi

Dinelmek: Ayakta durmak

Dingilbaş: Takla atmak

Ecük: Azıcık

Erişmek: Yetişmek

Erişmek: Büyümek

Essah: Sahi

Eylen: Bekle

Erük: Erik

Emme: Ama, velakin

Enehter: Anahtar

Eylenme: Bekleme

Fışkı: Hayvan dışkısı

Firek: Kapı kilidi

Fisdan: Pamuklu elbise

Gavi: Sağlam

Garevle: Ayakkabı

Gıcıboku: Koyun dışkısı

Gidişmek: Kaşınmak

Gonşu; Komşu

Goraf goraf: Küme küme

Gövermek: Morarmak

Göynek: Gömlek

Gumpir: Patates

Gunnacı: Gebe

Gursak: Mide

Güdük: Kısa

Günülemek: Kıskanmak

Gütmek: Hayvan otlatmak

Götü: Götür

Günülemek: Kıskanmak

Goşmak: Üküzü kağnıya bağlama

Gömgök: Ham

Gön: Deri

Garipsemek: Özlemek

Getür: Getir

Gelive: Gel

Hayat: salon, sofa

Hareket: Deprem

Hataşlık: Ödünç

Hınzır: Yaramaz

Horageçmek: iyi oldu

Husa: Endişe

Içcak: Sıcak

İğreti: Eğreti

İrezle: Sürgü

İskelbe: Sandalye

Kakışmak: Toslamak

Kavilleşmek: Sözleşmek

Kayasımızın:
Sana ne

Keyli: Bundan böyle

Kiren: Kızılcık

Kişelemek: Kovalamak

Kömüş: Manda

Müdare: İhtiyaç

Mezer: Mezar

Muzurnas: Yaramaz

Mana: Bahane

Mahsusdan: Yalandan

Mındar: Pis, kirli

Nesibessüz: Münasebetsiz

Neele: Nasıl

Nemben: Bilmem

Neminaan: Sana ne

Ok atmak: Mal Paylaşmak

Onculayın: Ona göre

Ooşalamak: Ovalamak

Orun: Gizli

Omar: Ömer

Örüsger: Rüzgar

Öte git: Biraz git

Örükleme: Çokça doldurma

Össeet: Aynen

Öte geçe: Karşı taraf

Peşkir: Havlu

Pörtlek: Patlak gözlü

Sayımı: Sahi mi?

Sekü: Oturacak yer

Seirt: Koş

Seyirtmek: Koşmak

Susak: Lokma ekmek

Şeer: Şehir

Saabı-Zaabı: Sahibi

Sovukluk: Semizotu

Sorutmak: Ayak üstü dikilmek

Şora: Şura

Tosba: Kaplumbağa

Temşüt: Sahur

Tez: Acele

Terece: Gömme raf

Urba: Elbise

Ümük: Boğaz, gırtlak

Veran: Kötü

Varmak: Evlenmek

Varmak: Ulaşmak

Vıcımak: Erimek

Yarsumak: Arzu etmek

Yanşamak: Konuşmak

Yavan yasuk: Katıksız yemek

Yımırta: Yumurta

Yüklü: Hamile

Zahra: Saman

Zati: Zaten

Zırnık: Azıcık

Zıngıdak: Aniden

Zirpidek: Birdenbire

Zıngıldamak: Sallanmak

Zorunan:
Zoraki